Văn bảnNgày phát hànhTải về
Thông tư Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân20-01-2021
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Thông tư ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc20-01-2021
Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người20-01-2021
Thông tư ban hành Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm20-01-2021
Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập20-01-2021
Thông tư quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng20-01-2021
Quyết định Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thay thế Quyết định số 64/2010 ngày 25/10/201020-01-2021
Thong ke