Văn bảnNgày phát hànhTải về
CÔNG ĐIỆN Về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Gia Lai)03-02-2021
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm02-02-2021
Thông tư Quy định việc xét tặng Giải thương Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng27-01-2021
Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 20-01-2021
Công bố 01 thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 43/TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế 20-01-2021
Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 20-01-2021
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:201520-01-2021
Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ20-01-2021
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”20-01-2021
Thong ke