Văn bảnNgày phát hànhTải về
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia20-01-2021
Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm20-01-2021
Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 thay thế Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới20-01-2021
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng20-01-2021
Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 20-01-2021
Báo cáo thực trạng dự trữ các mặt hàng phòng chống dịch giai đoạn 2011-201513-01-2021
Báo cáo thực trạng dự trữ các mặt hàng phòng chống dịch giai đoạn 2011-201513-01-2021
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuôc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương13-01-2021
Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin"12-01-2021
Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác12-01-2021
Thong ke