Văn bảnNgày phát hànhTải về
23.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 23 8 2021- tham khảo từ các CDC (5).pdf23-08-2021
Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-1923-08-2021
22.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồ.pdf23-08-2021
22.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồ.pdf23-08-2021
1099-cd-ttg-2021-tang-cuong-gian-cach-xa-hoi-va-phong-chong-dich.pdf23-08-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 21 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf22-08-2021
19.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 19 8 2021 - tham khảo từ các CDC.pdf20-08-2021
18.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 18 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf18-08-2021
17.8_Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 17 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf17-08-2021
16.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 16 8 2021- tham khảo từ các CDC (5).pdf16-08-2021
Thong ke