Văn bảnNgày phát hànhTải về
Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người20-01-2021
Thông tư ban hành Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm20-01-2021
Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập20-01-2021
Thông tư quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng20-01-2021
Quyết định Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thay thế Quyết định số 64/2010 ngày 25/10/201020-01-2021
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-202520-01-2021
Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác y tế trường học20-01-2021
Nghị định Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm20-01-2021
Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm20-01-2021
Thong ke