Văn bảnNgày phát hànhTải về
20.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 20 9 2021- tham khảo từ các CDC (14).pdf21-09-2021
17.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 17 9 2021 - tham khảo từ các CDC (12).pdf17-09-2021
15.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 15 9 2021 - tham khảo từ các CDC (10).pdf16-09-2021
14.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 14 9 2021 - tham khảo từ các CDC (10).pdf15-09-2021
So tay COVID-19.pdf14-09-2021
13.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 13 9 2021 - tham khảo từ các CDC (9).pdf14-09-2021
4377_QĐ_BYT_11.9.2021_So tay Huong dan TYT luu dong.pdf13-09-2021
Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động13-09-2021
12.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 12 9 2021 - tham khảo từ các CDC (9).pdf13-09-2021
1360_CĐ_BYT_09.9.2021 tăng cường công tác y tế ứng phó bão Conson và mưa lớn.pdf10-09-2021
Thong ke