Văn bảnNgày phát hànhTải về
11.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến nay - tham khảo từ các.pdf11-10-2021
10.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 10 10 2021- tham khảo từ các CDC (18).pdf11-10-2021
9.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 9 10 2021 - tham khảo từ các CDC (18).pdf09-10-2021
8.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 8 10 2021- tham khảo từ các CDC (18).pdf08-10-2021
Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-1908-10-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 7 10 2021 - tham khảo từ các CDC (18).pdf07-10-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 6 10 2021 - tham khảo từ các CDC (18).pdf06-10-2021
5.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 5 10 2021- tham khảo từ các CDC (17).pdf06-10-2021
3.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 3 10 2021 - tham khảo từ các CDC (16).pdf04-10-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 29 9 2021 - tham khảo từ các CDC (15).pdf29-09-2021
Thong ke