Văn bảnNgày phát hànhTải về
9.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến nay - tham khảo từ các CDC (7).pdf10-09-2021
Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-1908-09-2021
Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã08-09-2021
7.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 7 9 2021 - tham khảo từ các CD.pdf08-09-2021
6.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 6 9 2021 - tham khảo từ các CD.pdf06-09-2021
Công điện số 1316/CĐ-BYT ngày 04/9/2021 của Bộ Y tế về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-1906-09-2021
5.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 5 9 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf05-09-2021
Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-1905-09-2021
4.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 4 9 .pdf05-09-2021
1.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 01 9 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf01-09-2021
Thong ke