Văn bảnNgày phát hànhTải về
600_CĐ_BCĐ_5.5.2021 điều chỉnh thời gian cách ly.pdf05-05-2021
597_CĐ_BCĐ_5.5.2021.pdf05-05-2021
2527_BYT_DP_6.4.20214 tang cuong cong tac phong chong dich benh tay chan mieng.pdf06-04-2021
Công văn 2289/BYT-DP tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè02-04-2021
Quyết định 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-202219-03-2021
Quyết định 1464/QĐ-BYT Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-1910-03-2021
Công văn 1384/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-1910-03-2021
Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-1926-02-2021
Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 202126-02-2021
Quyết định 1355/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế26-02-2021
Thong ke