Văn bảnNgày phát hànhTải về
BAC_9819_2.jpg24-09-2021
23.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 23 9 2021 - tham khảo từ các CDC (14).pdf24-09-2021
23.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 23 9 2021 - tham khảo từ các CDC (14).pdf24-09-2021
CV 825_giam muoi.signed.pdf23-09-2021
22.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến nay - tham khảo từ các CDC 22 9 2021.pdf22-09-2021
21.9. Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 21 9 .pdf22-09-2021
20.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 20 9 2021- tham khảo từ các CDC (14).pdf21-09-2021
17.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 17 9 2021 - tham khảo từ các CDC (12).pdf17-09-2021
15.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 15 9 2021 - tham khảo từ các CDC (10).pdf16-09-2021
14.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 14 9 2021 - tham khảo từ các CDC (10).pdf15-09-2021
Thong ke