Văn bảnNgày phát hànhTải về
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 6 10 2021 - tham khảo từ các CDC (18).pdf06-10-2021
5.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 5 10 2021- tham khảo từ các CDC (17).pdf06-10-2021
3.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 3 10 2021 - tham khảo từ các CDC (16).pdf04-10-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 29 9 2021 - tham khảo từ các CDC (15).pdf29-09-2021
28.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 28 9 2021 - tham khảo từ các CDC (15).pdf28-09-2021
Công điện số 1478/CĐ-BYT ngày 26/9/2021 về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-1928-09-2021
27.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 27 9 2021- tham khảo từ các CDC (15).pdf28-09-2021
26.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 26 9 2021 - tham khảo từ các CDC (15).pdf26-09-2021
24.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 25 9 2021 - tham khảo từ các CDC (15).pdf25-09-2021
24.9 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 24 9 2021- tham khảo từ các CDC (14).pdf24-09-2021
Thong ke