Văn bảnNgày phát hànhTải về
24.10 Kết quả đánh giá cấp độ dịch 63 tỉnh thành 24 10.xlsx25-10-2021
8938_BYT-DP_491963.pdf25-10-2021
21.10 Kết quả đánh giá cấp độ dịch 63 tỉnh thành 21.10.xlsx22-10-2021
20.10 Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch 20.10.21.xlsx21-10-2021
19.10 Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch 19.10 (1).xlsx20-10-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 12 10 2021 - tham khảo từ các CDC (19).pdf12-10-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 12 10 2021 - tham khảo từ các CDC (19).pdf12-10-2021
nghi-quyet-128-nq-cp.pdf12-10-2021
11.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến nay - tham khảo từ các.pdf11-10-2021
10.10 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 10 10 2021- tham khảo từ các CDC (18).pdf11-10-2021
Thong ke