Văn bảnNgày phát hànhTải về
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 14 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf15-08-2021
Nghị quyết số 86_NQ-CP của Chính phủ.pdf12-08-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 11 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf11-08-2021
Công điện số 1063 CĐ-TTg ngày 31.7.2021 về PCD Covid-19.pdf11-08-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 10 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf11-08-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 10 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf11-08-2021
Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 9 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf10-08-2021
Cong Dien BYT PCD COVID-19 (0708).signed.pdf09-08-2021
THONG BAO TUYEN DUNG GHS.pdf22-07-2021
Full page photo.pdf17-07-2021
Thong ke