Văn bảnNgày phát hànhTải về
Thông tư Quy định việc xét tặng Giải thương Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng27-01-2021
Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 20-01-2021
Công bố 01 thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 43/TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế 20-01-2021
Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 20-01-2021
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:201520-01-2021
Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ20-01-2021
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”20-01-2021
Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng"20-01-2021
Quyết định về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella20-01-2021
Thong ke