Văn bảnNgày phát hànhTải về
Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ" 30-08-2021
Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà"30-08-2021
Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em30-08-2021
30.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 30 8 2021 - tham khảo từ các CDC.pdf30-08-2021
29.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng.pdf30-08-2021
26.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 26 8 2021 - tham k.pdf28-08-2021
25.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 25 8 2021- tham khảo từ các CDC (5).pdf26-08-2021
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-1926-08-2021
quyet-dinh-1438-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu.pdf26-08-2021
24.8 Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ 27_4 đến 24 8 2021 - tham khảo từ các CDC (5).pdf24-08-2021
Thong ke