​Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

29/01/2022 In bài viết

Ngày 28/01/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 250/QĐ-BYT về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, chi tiết xem file đính kèm:

Admin

File Link
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 Download
Thong ke