​Hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp

22/02/2022 In bài viết

Ngày 21/02/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 796/BYT-MT về việc Hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp, chi tiết xem tại văn bản đính kèm

Admin

File Link
Hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp Download
Thong ke