​Tài liệu về tăng cường hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tiêu thụ muối

23/09/2021 In bài viết

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn hằng ngày góp phần phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông, can thiệp để giảm tiêu thụ muối trong năm 2021 tại địa phương, tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai Quyết định số 2033/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2018-2025; xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm hằng năm của đơn vị, trong đó có mục tiêu, chỉ tiêu và hoạt động cụ thể về truyền thông, can thiệp giảm tiêu thụ muối tại địa phương.

2. Phân công đơn vị/bộ phận đầu mối để triển khai hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tiêu thụ muối trong lĩnh vực phòng, chống bệnh không lây nhiễm; tổ chức triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tiêu thụ muối.

3. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về giảm tiêu thụ muối tại địa phương:

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông phù hợp, hiệu quả với chủ đề toàn dân giảm ăn muối để dự phòng tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác.

- Triển khai các hoạt động truyền thông giảm tiêu thụ muối trên đài truyền hình, đài phát thanh và báo của địa phương; truyền thông, cung cấp thông tin trên trang web của đơn vị và trên các trang mạng xã hội có liên quan. Lồng ghép truyền thông giảm tiêu thụ muối trong các hội nghị, hội thảo cộng đồng phù hợp để phổ biến, cung cấp thông tin đến các ban, ngành, đoàn thể và người dân.

- Thực hiện phát thông điệp truyền thông về giảm tiêu thụ muối trên loa truyền thanh của xã, cấp phát tờ rơi truyền thông cho người dân đồng thời triển khai góc truyền thông, tư vấn về giảm ăn muối tại Trạm Y tế xã.

- Tuyên tuyền, tư vấn, hướng dẫn giảm ăn muối cho người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và cho người dân ở cộng đồng.

- Tổ chức truyền thông, vận động, hướng dẫn thực hiện bữa ăn giảm muối tại hộ gia đình, các căng tin trường học, bếp ăn tập thể của các cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Một số thông điệp truyền thông và các tài liệu, hướng dẫn về thực hành ăn giảm muối được đăng tải tại địa chỉ website “http://vncdc.gov.vn/” của Cục Y tế dự phòng để các đơn vị tham khảo, sử dụng cho hoạt động truyền thông tại địa phương.

Các tài liệu liên quan: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aphpin4WURC_JGU6n_gP90XFjPvq3_VN

Hoặc :

https://drive.google.com/drive/folders/1d_tbmzdCz8Rkp0PkziUq3gHdV0AAbLQo

 

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

File Link
Tài liệu về tăng cường hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tiêu thụ muối Download
Thong ke