​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

24/06/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cần cung cấp các loại dịch vụ phục vụ tổ chức Khoá đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/7- 05/7/2024 trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty/cá nhân quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke