​Thông báo tuyển dụng công chức năm 2024

18/06/2024 In bài viết

     Thực hiện Công văn số 3296/BYT-TCCB ngày 14/6/2024 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục Y tế dự phòng năm 2024;

     Cục Y tế dự phòng thông báo tuyển dụng công chức thuộc Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế năm 2024 bằng hình thức thi tuyển như sau:

     1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

            a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

     * Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

        c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

     2. Yêu cầu của vị trí tuyển dụng

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Phòng/

Văn phòng

Số lượng đề nghị tuyển dụng

Ngạch công chức

Mã ngạch

Điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ đào tạo, VTVL tuyển dụng

1

Chuyên viên về kiểm soát bệnh tật

Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm

01

Chuyên viên

01.003

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành y, y học dự phòng, y tế công cộng, công nghệ sinh học.

Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học

02

Chuyên viên

01.003

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành y, y học dự phòng, y tế công cộng, công nghệ sinh học.

Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng

03

Chuyên viên

01.003

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành y, y học dự phòng, y tế công cộng.

2

Chuyên viên về truyền thông

Văn phòng Cục

01

Chuyên viên

01.003

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành/chuyên ngành Báo chí và truyền thông/Y khoa, y học dự phòng, y tế công cộng

3

Văn thư viên

Văn phòng Cục

01

Văn thư viên

02.007

 Có bằng tốt nghiệp đại học  hoặc sau đại học chuyên ngành chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ/ Lữu trữ học.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

Tổng số

08

 

 

      3. Đăng ký dự tuyển

     Việc thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Y tế dự phòng được thông báo công khai trên Báo Sức khỏe và đời sống, Trang thông tin điện tử của Cục Y tế dự phòng (https://vncdc.gov.vn), đồng thời niêm yết tại trụ sở cơ quan Cục Y tế dự phòng, thí sinh có quyền lựa chọn và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí đã đăng tải phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình.

      - Phương thức nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp.

      - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Y tế dự phòng tại tầng 9, nhà 9 tầng, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 903). Số điện thoại liên hệ: 024.38430040 hoặc ThS Lê Mai Hùng, ĐT: 0383230885.

     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

   - Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Sức khỏe và Đời sống, trang thông tin điện tử của Cục Y tế dự phòng (https://vncdc.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Cục Y tế dự phòng, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

     4. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

     4.1 Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng có tiêu chuẩn tuyển dụng công chức thuộc Cục Y tế dự phòng (kèm theo Mẫu số 1- Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).

      Hồ sơ (đựng trong túi hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ), gồm:

      - Phiếu đăng ký dự tuyển.

      - 03 phong bì có dán tem ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

     4.2. Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, phiếu không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.

     4.3. Lệ phí dự thi

     Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

     5. Nội dung, hình thức thi:

     5.1. Hình thức thi tuyển

     Thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng thi theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

     5.2. Nội dung thi tuyển

     * Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

     a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

     b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

     - Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

     - Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

     - Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

    + Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí v