​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

29/05/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cần cung cấp các loại dịch vụ phục vụ tổ chức Khoá đào tạo FETP về truyền thông khoa học tại Thành phố Hà Nội trong 03 ngày tháng 6 năm 2024 trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke