​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

24/06/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển tài liệu về kho lưu trữ của Cục. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tai file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke