​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

04/06/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ “Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm dịch y tế năm 2024”, tại tỉnh Hà Giang, trong tháng 6 và 7 năm 2024 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Y tế dự phòng. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá dịch vụ theo nội dung sau
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke