Tin cũ

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 28/3/2014

Ngày 27/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông. Bệnh nhân nữ 55 tuổi và có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Hiện đang trong tình trạng nặng.

Xem chi tiết Next

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 26/3/2014

Ngày 25/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông. Các bệnh nhân nam, hiện trong tình trạng nặng và đều có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm.

Xem chi tiết Next

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 25/3/2014

Ngày 24/03/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông và An Huy, trong đó có 01 trường hợp có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Hiện tại cả 02 bệnh nhân nam đều trong tình trạng nặng.

Xem chi tiết Next

Regarding the establishment of the Emergency Operation Center

To establish an Emergency Operation Center (EOC) under the MOH’s Steering Committee for the Prevention and Control of Dangerous and Emerging Diseases.

Xem chi tiết Next
Thong ke