Văn bảnNgày phát hànhTải về
Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác12-01-2021
Quyết định ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét12-01-2021
Quyết định ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" (2016-2020)12-01-2021
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ ssung quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm và Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 12-01-2021
Nghị định Quy định về hoạt động tiêm chủng11-01-2021
Nghị định Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm11-01-2021
Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ11-01-2021
Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế11-01-2021
Công bố 01 thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 43 TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định chế độ quản lý mẫu lệnh phẩm bệnh truyền nhiễm11-01-2021
Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế11-01-2021
Thong ke