​Thông báo mời cung cấp báo giá phần mềm họp trực tuyến ZOOM

07/09/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu mua 01 phần mềm họp trực tuyến Zoom meeting Busines trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp báo giá phần mềm họp trực tuyến ZOOM Download
Thong ke