​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

31/08/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ Hội thảo viết tài liệu Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) Trung hạn tổ chức ngày 12-15/9/2022 tại TP. Hà Nội trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke