​Thông báo mời cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan tháng 9-10/2022

25/08/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan tháng 9-10/2022 của tòa nhà làm việc tại Ngõ 135/1 Núi Trúc, Ba Đình Hà Nội. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo các nội dung (phụ lục đính kèm)

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan tháng 9-10/2022 Download
Thong ke