​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

14/09/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ “Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm dịch y tế năm 2022”, từ ngày 21-23/9/2022 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2022. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke