​Thông báo mời báo giá dịch vụ

13/09/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ hội trường và máy tính phục vụ cho “Tập huấn về thống kê báo cáo hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm năm 2022”, đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời báo giá dịch vụ Download
Thong ke