​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

31/08/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường và vé máy bay phục vụ “Hội thảo rà soát, cập nhật hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” (dự kiến tổ chức 01 ngày trong tháng 9/2022) trong khuôn khổ BQL Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke