Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp

Việt Nam tự cường trong 'cuộc đua' vaccine COVID-19

Việt Nam tự cường trong 'cuộc đua' vaccine COVID-19

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 19/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 19/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 18/12/2020)

Xem chi tiết Next

Tác động của dịch COVID-19 lên các dịch y tế thiết yếu

Tác động của dịch COVID-19 lên các dịch y tế thiết yếu

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 16/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19
(Ngày 16/12/2020)

Xem chi tiết Next

Một năm Covid-19 khuynh đảo thế giới

Một năm Covid-19 khuynh đảo thế giới

Xem chi tiết Next

Xuất hiện biến chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan Covid-19 ở Anh

Xuất hiện biến chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan Covid-19 ở Anh

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 15/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 15/12/2020)

Xem chi tiết Next

Việt Nam trao quà phòng chống dịch Covid-19 cho Myanmar

Việt Nam trao quà phòng chống dịch Covid-19 cho Myanmar lần thứ 4

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 14/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 14/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 13/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 13/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 12/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 12/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày11/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày11/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 10/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 10/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 09/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 09/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 08/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 08/12/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 07/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 07/12/2020)

Xem chi tiết Next

Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính

Nhằm hướng dẫn cán bộ y tế truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn không để dịch lây lan ra cộng đồng và trên cơ sở những kinh nghiệm có được từ việc ứng phó với các vụ dịch tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng và các địa phương khác trong thời gian qua, ngày 03/12/2020 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5053/QĐ-BYT về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” để phổ biến tới các cơ quan, địa phương thực hiện.

Xem chi tiết Next

Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính

Nhằm hướng dẫn cán bộ y tế truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn không để dịch lây lan ra cộng đồng và trên cơ sở những kinh nghiệm có được từ việc ứng phó với các vụ dịch tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng và các địa phương khác trong thời gian qua, ngày 03/12/2020 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5053/QĐ-BYT về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” để phổ biến tới các cơ quan, địa phương thực hiện.

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 06/12/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 06/12/2020)

Xem chi tiết Next
Thong ke