Thong ke
Số/ký hiệu Năm ban hành Trích yếu Đính kèm
771/CĐ-BYT 10/06/2022 Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Download Số/ký hiệu
4689/QĐ-BYT 06/10/2021 Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Download Số/ký hiệu
1478/CĐ-BYT 26/09/2021 Công điện số 1478/CĐ-BYT ngày 26/9/2021 về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Download Số/ký hiệu
4377/QĐ-BYT 11/09/2021 Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động

Download Số/ký hiệu
4355/QĐ-BYT 10/09/2021 Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Download Số/ký hiệu
1360/CĐ-BYT 09/09/2021 Công điện số 1360/CĐ-BYT ngày 09/9/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn

Download Số/ký hiệu
1316/CĐ-BYT 04/09/2021 Công điện số 1316/CĐ-BYT ngày 04/9/2021 của Bộ Y tế về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Download Số/ký hiệu
7317/BYT-MT 03/09/2021 Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã

Download Số/ký hiệu
7316/BYT-MT 03/09/2021 Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19

Download Số/ký hiệu
09/CT-BYT 01/09/2021 Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

Download Số/ký hiệu